Vem förhandlar hyran på de lägenheter som vill fortsätta vara hyresrätt?


Det är föreningen eller part som föreningen väljer att företrädas av som förhandlar med Hyresgästföreningen om kommande hyresjusteringar.