Vad kostar en ombildningskonsult?


Kostnaden varierar beroende på när i processen personen anlitas, men oftast går det att få ett fast offererat arvodet. Arvodet betalas av föreningen och ingår i den ekonomiska planen. Om det inte blir någon ombildning vilket i praktiken händer väldigt sällan så brukar ombildningskonsulter inte få någon ersättning, vilket dock ska regleras i ett uppdragsavtal.