Vad händer med marken där det nedbrunna huset tidigare låg?


Den marken bestämmer bostadsrättsföreningen vad man vill göra av. Krokomsbostäder har inga planer för marken. På den marken finns en byggrätt för 8 lägenheter som ingår i köpet som föreningen senare kan nyttja.