När ska ärendet behandlas i Kommunfullmäktige (KF)?


Den 14:e juni kommer KF att ta ett principbeslut om detta. Om KF säger nej så kan inte Krokomsbostäder ombilda. Även den slutliga försäljningen med framförhandlade villkor ska godkännas i KF innan affären kan slutföras.