När kommer besiktningsmannen in i bilden?


Besiktningsman anlitas normalt av ombildningskonsulten för att innan slutförhandlingarna göra en noggrann teknisk bedömning av hela fastigheten.