Kommer lägenheternas storlek och läge att ha betydelse för hur de värderas?


Ja, det har betydelse liksom lägenheternas standard men hur mycket det påverkar är svårt att säga innan mäklare gjort en värdering av de olika lägenheterna.