Kan vi få info innan stormötet?


Ja, ny info kan man efterfråga löpande av de som sitter i arbetsgruppen men är man väldigt intresserad så är det bästa att vara med i arbetsgruppen.