Kan jag begära renovering innan ombildningen?


Nej, Krokomsbostäder kommer inte att göra några underhållsbesiktningar eller renovera lägenheter innan ombildningsprocessen är klar. Som bostadsrättsinnehavare kan du få rotavdrag på renoveringar som du gör i din lägenhet och anlitar en företagare för att göra.