Hur värderas de olika lägenheterna när det är så olika standard och skick?


En lägre standard i en lägenhet kommer innebära att insatsen för den lägenheten kommer bli lägre än för en lägenhet med normal standard. Överslitage däremot kommer inte att beaktas vid värderingen då det är hyresgästen som har ansvar för att vårda sin lägenhet.