Arbetsgrupp ombildning

En arbetsgrupp bestående av fyra hyresgäster i området bevakar hyresgästernas intresse i ombildningsprocessen.

Tony Englund, Tors väg 22, e-postadress »

Miriam Westerlund, Tors väg 24, e-postadress »

Tomas Navratil, Lokes väg 58, e-postadress »

Johan Garmager, Lokes väg 60, e-postadress »